RODO

Spełniając  obowiązek  informacyjny  wynikających  z  obowiązujących  krajowych  przepisów  prawa  oraz  zgodnie  z  art.  13-14

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie   swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO),  Armet Bis Sp. z o.o.. informuje, że:

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata
Administrator danych Armet Bis  Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Szemudzka 1; 84-217 Jeleńska Huta

Adres korespondencyjny: ul. Szemudzka 1; 84-217 Jeleńska Huta

NIP: 958-13-26-008, REGON: 191937879

Adres email:  it@armetbis.pl

Numer telefonu:  58 676-14-58

 Cele przetwarzania  udział kandydata w procesie rekrutacji
 Podstawy prawne przetwarzania zgoda

wypełnienie obowiązków wynikających z kodeksu pracy

 Prawa związane z przetwarzaniem danych
  •  prawo   dostępu   do   danych   osobowych   oraz   prawo   żądania   ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo   wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego   zajmującego   się ochroną danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody
 Szczegółowe informacje Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji – bez podania  danych  osobowych  udział  w  rekrutacji  jest  niemożliwy  oraz  Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Pani/Pana   dane   osobowe   zawarte   w   cv   lub   liście   motywacyjnym   będą przechowywane  do  dnia  zakończenia  procesu  rekrutacji  na  stanowisko  na  które Pani/Pan  aplikuje.  W  przypadku  udzielenia  odrębnej  zgody  na  przetwarzanie danych w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia obecnej rekrutacji ma Pani/Pan prawo  wycofania  zgody  w  każdym  czasie,  a  wycofanie  zgody  nie  wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej     wycofaniem.     W     celu     wycofania     zgody     należy     skontaktować     się z administratorem.

 

Ma  Pani/Pan  także  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana danych  osobowych  ze  względu  na  Pani/Pana  szczególną  –  w  takim  zakresie,  w jakim  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  uzasadnionych interesów pracodawcy.

 

Nasi klienci

Naszym atutem jest duża liczba zleceń zrealizowanych na terenie całej Europy i poza jej granicami. Każdy Klient jest dla nas ważny, a jego satysfakcja z efektów naszej pracy to cel istnienia firmy. Mamy nadzieję, że również Państwo dołączą wkrótce do stale powiększającego się grona Klientów firmy Armet Bis. Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Port lotniczy
Alexander
ATC Cargo
NDI